0533 426 05 45

Liste Kutusu

 Amacı:
 
Verilerin seçilerek hücreye girilmesini sağlayan liste kutuları (list box). Özellikle iller, bölgeler, ürünler vb. verilerin seçilmesini sağlar.
 
Kullanışı:
 
Sabit üyeli liste kutusu oluşturmak: 
 
1. Veri Doğrulama ( Data Validation) | Liste  seçilir.
2. Kaynak (source) kutusuna veriler girilir.
İZMİR; ANKARA; SİVAS; İSTANBUL
 
Bir sayfadan gelen verilerle bir liste kutusu oluşturmak:
 
1. Veri Doğrulama ( Data Validation) | Liste  seçilir.
2. Kaynak (source) kutusuna daha önce tanımlana alanın adı girilir:
 
=FCLISTE
Dinamik olarak bir liste kutusu oluşturmak:
 
Dinamik alan oluşturmak için ad alanı; KAYDIR (OFFSET) fonksiyonu ile uzunluğu ve genişliği hesaplanarak oluşturulur.
 
 
 
www.excelci.com
Excel’de mükemmel olmak için.
Yüzlerce Video, Slayt ve Çalışma Dosyası, Kurumsal Excel Çözümleri, Sorularınız için Destek Hizmeti, Temel ve İleri düzeyde ayrıca Finans, İstatistik, Makro ve VBA konularında hazırlanmış detaylı uygulamalar.

Diğer Yazılar