0533 426 05 45

ETARİHSE fonksiyonu - ETARİHSE işlevi

 Excel'de hücredeki verilerin tarih olup olmadığını gösteren bir fonksiyon yok. 
Ancak VBA ile yazılabilir ve diğer fonksiyonlar gibi kullanılabilir. 
 
Aşağıdaki fonksiyon kodunu GELİŞTİRİCİ (DEVELOPER) sekmesinden Vİsual Basic ortamında Insert - Modul ortamında ekleyin. 
 
Ardından =ETARİHSE (a1)  gibi çalışacaktır. 
 
Function ETARİHSE(CellDate As Date) As Boolean
' hücredeki bir değerin tarih olup olmadığını gösterir.
 
    If CellDate >= 1 And CellDate <= #12/31/2199# Then
 
        ETARİHSE = True
 
    Else
 
        ETARİHSE = False
 
    End If
 
End Functionwww.excelci.com
Excel’de mükemmel olmak için.
Yüzlerce Video, Slayt ve Çalışma Dosyası, Kurumsal Excel Çözümleri, Sorularınız için Destek Hizmeti, Temel ve İleri düzeyde ayrıca Finans, İstatistik, Makro ve VBA konularında hazırlanmış detaylı uygulamalar.

Diğer Yazılar